WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations
x
pusty

baner mowa ciała 5

pusty

Tryumf 50 wspaniałych samorządowców

Drukuj

 certyfikat plebisctytW 2012 w WGD PR narodził się pomysł. Pomysł, który swoje pierwsze kroki stawiał na arenie jednego województwa, a który obecnie rozprzestrzenił się na całą Polskę. Plebiscyt na „urząd przyjazny mediom i społeczeństwu”, skierowany do instytucji z całego kraju trwał od czerwca do września tego roku. Właśnie poznaliśmy 50 zwycięzców.

Dwa lata temu powstała I edycja plebiscytu Warszawskiej Grupy Doradców PR na „urząd przyjazny mediom i społeczeństwu”. Obejmował on jedynie województwo mazowieckie, a mimo to wzięło w nim udział ponad 800 instytucji. Dziennikarze lokalni i obywatelscy, którzy jako jedyni mogli wtedy głosować, wybierali laureatów w kilku kategoriach. Wybierano prezydenta roku, najlepszego burmistrza, starostę roku oraz wójta roku na Mazowszu. Dziś wszystko to wygląda trochę inaczej.

Tegoroczna, druga edycja konkursu dla samorządów miała już zasięg ogólnopolski. Jest to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce Mogły brać w nim udział wszystkie urzędy z wyjątkiem 16 miast wojewódzkich. Z pośród 15 000 uprawnionych do wzięcia udziału w plebiscycie nominowano 1000, które przeszły do drugiego etapu- głosowania. Obok Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP dla jednostek samorządu, które ze sobą najefektywniej współpracują i wykształcają wzory działań dla innych, jest to jedno z niewielu przedsięwzięć ogólnopolskich nagradzających samorządowców.

Nominować i głosować mogli tylko mieszkańcy regionu i dziennikarze lokalni. Urzędy za pomocą mediów, głównie portali społecznościowych musiały powiadomić i zachęcić do udziału w głosowaniu., co pozwoliło na dokładne sprawdzenie poziomu komunikacji urzędów ze społeczeństwem, a o to w całym przedsięwzięciu przecież chodzi. Jak podkreśla Ewelina Suska - Rzecznik WSSE w Poznaniu, „Dzięki takim inicjatywom w społeczeństwie wzrasta świadomość roli, jaką odgrywa sprawna wymiana informacji dająca satysfakcję zarówno dziennikarzom jak i urzędnikom”.

wzor statuetkiZaczynając plebiscyt Warszawska Grupa Doradców PR postawiła sobie 3 podstawowe cele:
• nagrodzenie najlepszych samorządów
• podkreślenie znaczenia mediów lokalnych i regionalnych w kreowaniu wizerunku miejsca
• oraz udowodnienie, że nawet niewielkie gminy mogą prowadzić skuteczną komunikację społeczną

Po pierwsze- najlepszy samorządowiec. Tylko ludzie, na których urząd ma wpływ mogą ocenić jego działanie. Dlatego głosują sami zainteresowani.

Po drugie. Nikt by nie głosował ani nawet nie wiedział o tym plebiscycie gdyby urzędy nie informowały (efektywnie) o takiej możliwości. To pokazuje, że efektywna komunikacja poprzez media lokalne i regionalne daje rezultaty i dociera do mieszkańców regionu.

Po trzecie. Patrząc na naszych laureatów nie ma wątpliwości, że nawet małe gminy, jeżeli wprowadzą skuteczną komunikację, potrafią się przebić do czołówki. Dlatego laury uzyskały m.in. Urząd Gminy Mielno z województwa zachodniopomorskiego i UG Przytyk z Mazowsza.

We wrześniu, po trzech miesiącach głosowania, zostało wyłonionych 50 laureatów, którzy zdobyli największą ilość głosów. Wśród nich zeszłoroczna zwyciężczyni w kategorii „Starosta Roku 2012” Pani Bogumiła Więckowska, której powiat (otwocki) zdobył największą liczbę głosów głównie przez działania promujące na portalach takich jak m.in. facebook. Wśród nagrodzonych największą grupą były urzędy prowadzone przez burmistrzów, aż 16 statuetek, potem przez starostów- 12 wyróżnień, 9 dla miast rządzonych przez prezydentów oraz 6 dla wójtów. Trzynaście z wyróżnionych samorządowców to kobiety. Doceniono również pracę tzw. jednostek organizacyjnych. Nagrodzono m.in. powiatowe centra pomocy rodzinie w Koszalinie i Busku Zdroju, czy MOPR w Sopocie i w Tarnobrzegu. 

Tegoroczna edycja plebiscytu była pierwszą na tak dużą skalę. Z 15000 urzędów wyłoniono 50 najprzyjaźniejszych dla mediów i społeczeństwa. Jednak z tych 15000 tylko 1000 uzyskało nominację, tylko 1/15 urzędów była w stanie skutecznie poinformować swoich mieszkańców o głosowaniu oraz zachęcić ich do działania. Wiceprezydent Radomia i tegoroczny laureat - Krzysztof Ferensztajn docenił rolę plebiscytu. Zauważył, że „nagradzanie dobrych przykładów pomoże w poprawieniu polityki informacyjnej na bardziej czytelną i przyjazną dla mieszkańców”.

Każdy z polityków, powinien brać przykład z tych 50 wyróżnionych, ponieważ urząd jest dla ludzi, a nie dla samej instytucji, a ludzie chcą wiedzieć. Wiedzieć i mieć wpływ.


Jeżeli masz pytanie, to chętnie na nie odpowiemy. Jesteśmy do twojej dyspozycji.


Wyślij do Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations swoje pytanie.
Kontakt: biuro@wgd-pr.pl
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Treść wiadomości:
 
pusty

Newsletter

pusty

Obserwuj nas tu:

facebook twitter  you tube

pusty
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyrights @ 2011-2014 WDR PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations